Tiráž

 
Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG
Stüvestraße 39
31785 Hameln/ Německo
Telefon: +49 5151 587-0
Fax:  +49 5151 587-55
e-mail: info@ha-be.com
     
Jednatel
Ulrich Meyer, Georg Heidrich
Obvodní soud v Hannoveru HRA 100120
DIČ: DE 115450597
   
Webdesign:
FREISTIL REKLAME GmbH
Kaiserstraße 23 
31785 Hameln/ Německo
Telefon +49 (0) 5151 92 30 85
Telefax +49 (0) 51 51. 92 30 87
www.freistil-reklame.de
e-mail: info@freistil-reklame.de
   
CYBOX GmbH
Sertürnerstraße  40
31785 Hameln/ Německo
www.cybox.net
e-mail: mail@cybox.net
   
Copyright © 2009
Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG
     
Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v internetové nabídce a příp. chráněné třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením příslušného práva o značkách a vlastnických právech příslušných zaregistrovaných majitelů. Jen z důvodu pouhé zmínky není možné vyvodit závěr, že nejsou obchodní značky chráněny právy třetích osob!
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování nebo další rozšiřování v jakémkoliv médiu jako celek nebo v částech není bez písemného souhlasu Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG možné.
   
Odkazy a hyperlinky
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („hyperlinky“), které se nacházejí mimo oblast odpovědnosti autora, by závazek ručení vstoupil v platnost výlučně v tom případě, kdy autor zná obsah a je pro něj technicky možné a proveditelné zabránit v případě protiprávního obsahu používání. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku vytvoření odkazu nebyly na odkazované stránce patrné žádné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí uspořádání, obsahy nebo autorství propojených/odkazovaných stránek nemá autor vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech propojených/odkazovaných stránek, které se po vytvoření odkazu změnily. Toto konstatování platí pro všechny odkazy a hyperlinky uvedené ve vlastní internetové nabídce a dále odkazy a cizí záznamy v knihách návštěv, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených autorem. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z užívání nebo neužívání takto nabízených informací, ručí jen poskytovatel odkazované stránky, nikoliv osoba, která přes hyperlink na příslušné uveřejnění pouze odkazuje.