Ustanovení o ochraně dat společnosti

   
HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Chtěli bychom, abyste věděli, kdy která data ukládáme a jak je používáme. Jako na soukromoprávní podnik se na nás vztahují ustanovení spolkového zákona o ochraně dat (BDSG). Přijali jsme technická a organizační opatření, která zaručují, že předpisy o ochraně dat dodržuje nejen naše společnost, ale i externí poskytovatelé služeb. 
           
Osobní údaje
                             
Osobní údaje jsou podle NDSG „Jednotlivé údaje o osobních a věcných poměrech určitých nebo určitelných fyzických osob (dotčených osob)“. Jsou tím míněny veškeré údaje, které něco vypovídají o žijící osobě, nezávisle na tom, v jaké formě k tomu dochází.
Patří mezi ně informace jako Vaše správné jméno, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo. Informace, které nemají přímou souvislost s Vaší skutečnou totožností (například oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů webových stránek), mezi ně nespadají.
                           
Naši online nabídku můžete využívat zásadně bez uvedení Vaší totožnosti. Pokud se necháte zaregistrovat pro některou z našich osobních služeb, objednáte výrobek nebo uzavřete předplatné, zeptáme se Vás na Vaše jméno a jiné osobní informace. Záleží na Vašem svobodném rozhodnutí, zda nám tyto údaje sdělíte.
                 
Webhosting
                 
Vaše údaje ukládáme na zvlášť chráněných serverech v Německu. Přístup k nim je umožněn jen několika málo oprávněným osobám, které se zabývají technickou, obchodní a redakční obsluhou serveru.
                     
Ve spojení s Vaším přístupem jsou data, která připouští možnou identifikaci, ukládána na našich serverech z bezpečnostních důvodů (například IP adresa, datum, čas a shlédnuté stránky). Tyto údaje nejsou zpracovány podle konkrétních uživatelů. Právo na statistické zhodnocení anonymních záznamů zůstává vyhrazeno.
   
Předávání osobních informací třetím osobám
   
Vaše osobní informace používáme v případě objednávek výrobků jen v rámci oddělení, která tyto informace potřebují ke splnění svých úkolů a dále v rámci podniků spojených s HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG v zájmu splnění smlouvy mezi zákazníkem a podnikem.
   
Bez Vašeho výslovného svolení nebudeme předávat tyto informace třetím osobám. Pokud bude třeba předat informace v rámci zpracování zakázky poskytovatelům služeb, pak jsou tyto informace vázány na spolkový zákon o ochraně dat (BDSG), příp. další ustanovení o ochraně dat a Privacy Policy der HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG. Pokud budeme povinni sdělit informace ze zákona nebo na základě usnesení soudu, sdělíme Vaše údaje pracovištím oprávněným k příjímání těchto informací.
     
Právo odvolání
                 
Pokud vyzvete HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG, aby Vaše osobní údaje nepoužívala pro další navazování kontaktů a/nebo je vymazala, budeme postupovat odpovídajícím způsobem.
Údaje, které jsou naléhavě nutné k realizaci zakázky, příp. z obchodních důvodů, zůstávájí výpovědí, případně výmazem nedotčeny.
Mějte prosím pochopení pro to, že v případě odvolání Vám už nebude moci být poskytnut osobní servis, neboť je založený na používání zákaznických dat.
       
Použití cookies
   
V cookies se shromažďují během online připojení textové informace a ukládají se ve speciálním souboru ve formátu ASCII (cookie.txt) na pevném disku uživatele. Kam je cookie u uživatele uložen, kontroluje internetový prohlížeč uživatele. Cookies jsou informace, které jsou při další online návštěvě zasílány zpět na server. Mohou být čteny vždy jen ze serveru, který je předtím také uložil.
HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG nepoužívá ve Vašich nabídkách žádné cookies. Pokud by společnost HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG v budoucnu používala cookies, které jsou naléhavě nutné k realizaci uživatelských funkcí (např. k ulehčení navigace webové stránky), upozorníme na to na příslušném místě.
 
Využívání našich nabídek je v zásadě možné také bez cookies. Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptují. Můžete ale ukládání cookies deaktivovat a Váš prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval, jakmile jsou cookies zaslány. 
       
Děti
   
Osoby mladší 18 let by nám neměly sdělovat osobní data bez souhlasu rodičů nebo osob oprávněných k jejich výchově. Od dětí nepožadujeme žádné osobní údaje, neshromažďujeme je ani je nepředáváme třetím osobám.
   
Odkazy na jiné webové stránky
   
Naše online nabídka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Nemáme vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení o ochraně dat.
     
Otázky a komentáře
                                   
V případě otázek, podnětů nebo poznámek k tématu ochrana údajů se obracejte prosím
e-mailem na odpovědná pracoviště společnosti HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG: info@ha-be.com. Rychlý vývoj internetu vyžaduje čas od času adaptaci v naší Privacy Policy. Na těchto místech budete informováni o novinkách.