Výroba zařízení

   
Naše dceřinná společnost BM-Anlagenbau und Dosiertechnik GmbH vyrábí dávkovací zařízení na přísady a barvy do betonu a také postřikovače pro aplikaci systémů na ochranu povrchu a antiadhézních prostředků.
                         
Průmyslová zařízení se vyznačují vysokou hospodárností a snadným začleněním do stávajících výrobních linek.
   
Hospodárnost spočívá v přesném dávkování, rychlém polohování a v možnosti pružného seřizování zařízení. Výrobní takty a výrobní výstupy zůstanou zachovány i v případě dodatečné instalace.
                 
Společnost BM-Anlagenbau poskytuje komplexní služby od plánování a konstrukce přes realizaci až po uvedení do provozu a dlouhodobý servis